🖝 MIKROSZKOŁA LASKI 🖜


POWSTAJE DRUGA MIKROSZKOŁA

Grupa przyjaciół Mikroszkoły Włochy postanowiła uruchomić w zachodnio-północnej części Warszawy małą szkołę dla swoich dzieci. Po długich poszukiwaniach już wiemy, że nowa placówka rozpocznie działalność od września 2018 w podwarszawskich Laskach - przy Ośrodku dla Niewidomych. Bliskość lasu, cisza i mnóstwo przestrzeni to główne z wielu atutów tego miejsca.

Mikroszkoła Laski powstaje jako placówka siostrzana i na wzór Mikroszkoły Włochy. Sposób i założenia działania nowej mikroszkoły będą spójne z tymi, które obowiązują u jej starszej siostry. Nowopowstająca szkoła jednocześnie cieszy się autonomią i pozostaje pod administracyjnymi skrzydłami Mikroszkoły Włochy.

W pierwszym roku działalności szkoły będzie ona funkcjonowała w formie edukacji domowej. Z czasem zostanie przekształcona w samodzielną placówkę edukacyjną. 

REKRUTACJA  

Już rozpoczęła się rekrutacja, która potrwa do 30 kwietnia 2018. Terminarz rekrutacji i kartę zgłoszenia można pobrać TUTAJ,
a następnie wysłać na adres mikroszkoła.laski@gmail.com

Czekamy głównie na zgłoszenia dzieci do klas 1 i 2 - tak, mamy już chętnych z klasy 2 i bardzo chcielibyśmy, znaleźć im towarzystwo!. Przyjmujemy także zgłoszenia dzieci z klasy 0. 

Ponieważ w pierwszym roku szkoła będzie działać jako grupa dzieci w edukacji domowej, dlatego też konieczne jest jak najszybsze uzyskanie opinii w tej sprawie z publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej (właściwej dla aktualnego miejsca nauki dziecka), a w dalszej kolejności zapisanie dziecka do Mikroszkoły Włochy, która patronuje naszym działaniom.