Mikroszkoła Włochy : Rekrutacja

Rekrutacja

Skoro tu jesteś to znaczy, że prawdopodobnie zastanawiasz się nad dołączeniem do naszej mikroszkolnej społeczności. Poniżej znajdziesz kalendarz i zasady rekrutacji. Karta zgłoszenia dostępna jest TUTAJ. Jeśli masz jakieś pytania, to zawsze możesz do nas napisać: mikroszkola@gmail.com
__________________

Terminarz rekrutacji do Szkoły Podstawowej Mikroszkoły Włochy na rok szkolny 2019/2020 

1. Przyjmowanie kart zgłoszenia dziecka: do 10 marca 2019.
2. Rozmowy kwalifikacyjne z zaproszonymi Rodzicami: 5 – 20 marca 2019.
3. Spotkanie dla zaproszonych Dzieci w szkole. Zajęcia z nauczycielami: 23 marca 2019, 9.00 - 11.00.
4. Ogłoszenie listy przyjętych: do 29 marca 2019. 

__________________


Zasady rekrutacji: 

1. Karta zgłoszenia dziecka będzie dostępna na stronie www.mikroszkola.waw.pl. Może być też przesłana drogą mailową na życzenie Rodziców biorących udział w rekrutacji.
2. Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka można wysłać do szkoły na adres: mikroszkola@gmail.com lub dostarczyć ją osobiście do szkoły w godzinach jej pracy. Wysłanie/dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia dziecka jest koniecznym warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji.
3. Wzięcie udziału we wszystkich etapach rekrutacji jest obligatoryjne dla wszystkich zaproszonych na nie Dzieci i ich Rodziców.
4. W rozmowach rekrutacyjnych wezmą udział przedstawiciele szkoły oraz zaproszeni Rodzice po uprzednim ustaleniu dogodnego terminu.
5. O wynikach kolejnych etapów rekrutacji Rodzice zgłoszonych Dzieci będą informowani drogą mailową lub telefoniczną.
6. Rodzice Dzieci przyjętych do szkoły zostaną zaproszeni do podpisania umowy w terminie nieprzekraczającym tygodnia od otrzymania informacji (mailowej lub telefonicznej) o przyjęciu ich Dziecka do szkoły.