Mikroszkoła Włochy : Rekrutacja

Rekrutacja

Skoro tu jesteś to znaczy, że prawdopodobnie zastanawiasz się nad dołączeniem do naszej mikroszkolnej społeczności. Poniżej znajdziesz kalendarz i zasady rekrutacji. Karta zgłoszenia dostępna jest TUTAJ. Jeśli masz jakieś pytania, to zawsze możesz do nas napisać: mikroszkola@gmail.com
__________________

Terminarz rekrutacji do Szkoły Podstawowej Mikroszkoły Włochy na rok szkolny 2021/2022

1. Przyjmowanie kart zgłoszenia dziecka: do 20 lutego 2021 (tylko drogą elektroniczną!).
2. Rozmowy z zaproszonymi Rodzicami: 1 – 12 marca 2021 (forma spotkania – stacjonarna lub
zdalna).
3. Spotkania dla zaproszonych Dzieci w szkole. Zajęcia z nauczycielami: marzec 2021 (termin i
forma spotkania jest uzależniona od aktualnych zaleceń sanitarnych).
4. Ogłoszenie listy przyjętych: do 30 marca 2021.

Zasady rekrutacji:

przesłana drogą mailową na życzenie Rodziców biorących udział w rekrutacji.
2. Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka można wysłać do szkoły na adres: mikroszkola@gmail.com.
Wysłanie wypełnionej karty zgłoszenia dziecka jest koniecznym warunkiem wzięcia udziału w
rekrutacji.
3. Wzięcie udziału we wszystkich etapach rekrutacji jest obligatoryjne dla wszystkich zaproszonych
na nie Dzieci i ich Rodziców.
4. W rozmowach rekrutacyjnych wezmą udział przedstawiciele szkoły oraz zaproszeni Rodzice po
uprzednim ustaleniu dogodnego terminu.
5. O wynikach kolejnych etapów rekrutacji Rodzice zgłoszonych Dzieci będą informowani drogą
mailową lub telefoniczną.
6. Rodzice Dzieci przyjętych do szkoły zostaną zaproszeni do podpisania umowy w terminie
nieprzekraczającym dwóch tygodni od otrzymania informacji (mailowej lub telefonicznej) o
przyjęciu ich Dziecka do szkoły.