Mikroszkoła Włochy : Spółdzielnia...

Spółdzielnia...

Niepubliczne szkoły są zazwyczaj dość drogie. Jeśli szkoła nie jest przedsięwzięciem komercyjnym, to zwiększając ilość uczniów można stanowczo zmniejszyć koszty. Opłacenie nauczyciela, lokalu, mediów i innych kosztów przez 4 rodziny jest poważnym wyzwaniem. Jeśli jednak koszty bierze na siebie 10 lub 12 rodzin, to szkoła robi się niezwykle konkurencyjna względem innych szkół niepublicznych. 

Obecnie czesne w Mikroszkole Włochy wynosi 850 złotych. Oprócz udziału w kosztach stałych, rodziny ponoszą jednorazowy (niezależnie od liczby dzieci z rodziny, które będą chodziły do szkoły) koszt na fundusz założycielski, z którego pokrywane są koszty uruchomienia i rozwoju szkoły (remonty i wyposażenie).