Mikroszkoła Włochy : O szkole

O szkole

Mikroszkoła Włochy to malutka szkoła dla około 16 uczniów od zerówki do trzeciej klasy, a stopniowo również dla starszych klas uruchamianych rok po roku dla rocznika 2009. Jest to z pewnością jedna z pierwszych (jeśli nie pierwsza) tego typu szkoła w Warszawie. Powstała z inicjatywy czterech rodzin usytuowana jest w linii domów jednorodzinnych przy granicy Włoch i Ochoty. 

Codzienne zajęcia odbywają się z wykorzystaniem różnych metod edukacyjnych. Z założenia grupa uczniów jest wielowiekowa, a podstawa programowa realizowana jest zgodnie z ideą nauczania zintegrowanego. Szczególnie bliska uczniom, rodzicom i nauczycielom jest jednak pedagogika Montessori. Mikroszkoła we Włochach ma kształtować wartości chrześcijańskie. Wspólne odkrywanie świata, podsycanie pasji dzieci, wytrwałe poszukiwanie prawdy, dobra i piękna jest dla szkolnej społeczności ważniejsze niż wyniki testów.

Przeczytaj więcej o tym:

===

Mikroszkoła Włochy, ul. Mikołajska 42, 02-455 Warszawa
Tel.:+48 731 285 223 Mail: mikroszkola@gmail.com