Mikroszkoła Włochy : Wiek dzieci

Wiek dzieci

Do naszej wielowiekowej grupy może dołączyć każde dziecko (również dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), które powinno realizować obowiązek szkolny w klasach 0-3. Zapraszamy uczniów od 5-cio do 9-ciolatków. 

Mikroszkoła we Włochach ma jednak prawo organizować naukę dla starszych uczniów - z klas 4-8. Rodzicie zakładający mikroszkołę planują uruchomienie oddziału dla tych dzieci, w chwili gdy powstanie taka potrzeba wśród uczniów szkoły - w roku szkolnym 2019/2020. 


===Jesteśmy przekonani, że każde dziecko potrzebuje czasu. Zarówno odpowiedniego czasu do podjęcia nauki, jak i czasu, by zafascynować się każdą szkolną dziedziną.