top of page
poziom6_edited.png

NAUKA W MIKROSZOLE

Społeczność Mikroszkoły Włochy tworzą dzieci, nauczyciele i rodzice.

Wierzymy, że w edukacji najważniejsze są relacje, dlatego staramy się tworzyć spójne, wspierające się środowisko. Kształtujemy w dzieciach poczucie, że w grupie jest moc. Dobrze się znamy i chętnie sobie pomagamy. Lubimy wspólne świętowanie – spotkania, przedstawienia, zabawy na zielonej trawce i ze smacznym posiłkiem. Staramy się istnieć w lokalnej społeczności. Większość naszych uczniów mieszka we Włochach, może dostać się do szkoły na piechotę lub rowerem. Naszym fundamentem są wartości chrześcijańskie. Wytrwałe poszukiwanie prawdy, dobra i piękna jest dla nas ważniejsze niż wyniki testów.

Nauka w Mikroszkole: Informacje

Co jest dla nas ważne:

dzieci_dywan_edited.jpg
dzieci_schody_edited_edited_edited.jpg
dzeici_mikroskop_edited.jpg

Plan dnia

Plan porządkuje dzień i daje uczniom poczucie bezpieczeństwa.

Dzień rozpoczyna się o 8.00, zajęcia obowiązkowe o 8.30. Dzieci młodsze pracują do 14.00, starsze do 15.00/16.00.

Dzieci nie dostają codziennych prac domowych. W domu czytają lekturę, zbierają materiały potrzebne do szkoły. Czasem prosimy rodziców o wsparcie konkretnych dzieci w kształceniu umiejętności wskazanych przez nauczyciela – takie zobowiązania są ustalane indywidualnie.

Małe grupy

W Mikroszkole uczniowie pracują w  grupach łączących roczniki: klasy 1-3, klasy 4-6 i klasy 7-8.

Każda z naszych grup część zajęć realizuje w podgrupach klasowych, część wielowiekowych. Łączenie roczników daje wiele korzyści: dzieci uczą się od siebie, kształtują instynkt opiekuńczy, umieją przekazywać sobie wiedzę, nawiązują przyjaźnie z młodszymi i starszymi od siebie, mają dostęp do wiedzy roczników starszych i szansę doszlifowania umiejętności z rocznikami młodszymi.

Sojusz metod

Bliskie są nam wszystkie aktywizujące i otwarte metody, które pomagają indywidualizować podejście do ucznia i odpowiadać na potrzeby grupy i poszczególnych dzieci. Choć nasza szkoła nie jest placówką montessoriańską, to sympatyzujemy z pedagogiką Marii Montessori. Lubimy projekty i prezentacje, próbujemy tutoringu, a piątoklasiści rozwiązują nastolatkowy test Gallupa. Zachęcamy naszą kadrę do twórczego działania.

Nauka w Mikroszkole: Usługi

KLASY I - III

Młodsi uczniowie dzień rozpoczynają kręgiem, podczas którego z nauczycielami planują dzień. Pracują w  salach wyposażonych w ciekawe na bieżąco uzupełniane pomoce.

Codzienną opiekę nad dziećmi sprawują nauczyciele wczesnoszkolni. Dzień uczniów wczesnoszkolnych dzieli się na zajęcia zintegrowane realizowane w podgrupach, pracę własną i zajęcia prowadzone przez dochodzących nauczycieli (język angielski, religia, informatyka, gimnastyka). Grupa wczesnoszkolna pracuje w oparciu o tygodniowe zakresy tematyczne. Dokładamy starań, aby wszystkie dzieci wczesnoszkolne zdobyły kompetencje, które pomogą im w sposób satysfakcjonujący kontynuować naukę w klasach starszych. Dzieci codziennie korzystają ze szkolnego ogródka. Prace projektowe: plastyczne, lekturowe, doświadczalne realizują całą wczesnoszkolną gromadką. Zwiedzamy muzea, podwarszawskie lasy, jeździmy do teatru, a do szkoły zapraszamy ciekawych gości.

Po bloku obowiązkowym, od godziny 14.00 odbywają się zajęcia dodatkowe (co roku coś ciekawego do wyboru: szachy, ceramika, plastyka, śpiew, szermierka, rysunek itp.). Chętne dzieci co tydzień jeżdżą na basen.

1-3_final_edited.jpg
Nauka w Mikroszkole: Informacje
4-8_final_edited.jpg

IV-VIII KLASY

Starsi uczniowie dzielą czas na zajęcia przedmiotowe odpowiednie dla każdej z klas i pracę własną, podczas której realizują prace zlecone przez nauczycieli oraz wszystko, co wspiera ich rozwój.

Czas organizują pod okiem wychowawców, którzy są codziennie obecni w szkole. Uczniowie w Mikroszkole są odpowiedzialni za swoją pracę, staramy się wspierać ich w nauce planowania. Jeśli jakaś praca ich pochłonie lub zajmie więcej czasu, mogą zabrać ją do domu, choć zachęcamy dzieci do dobrego wykorzystywania pracy własnej. Aby dać uczniom i nauczycielom więcej czasu niż przysłowiowe 45 minut na zgłębianie rozmaitych zagadnień, łączymy przedmioty przyrodnicze, artystyczne i historię w dłuższe bloki. System oceniania Mikroszkoły jest oparty o zasady oceniania kształtującego. Od 4 klasy na świadectwie są obecne oceny wyrażone liczbowo (zgodnie z przepisami), jednak staramy się, żeby ocena nie była w naszej szkole motywatorem do nauki. Uczniowie poznają kryteria sukcesu, dostają informacje zwrotne, nieliczne prace na stopień są oceniane w skali procentowej. Prowadzimy tutoring i proces trójstronny.

Nauka w Mikroszkole: Informacje

Poniżej możesz zapoznać się ze statutem naszej szkoły.

Nauka w Mikroszkole: Tekst
bottom of page