top of page
edu_domowa_edited_edited.jpg

Edukacja domowa

Szkoła Podstawowa Mikroszkoła Włochy jest niepubliczną szkołą podstawową, dlatego może przyjmować do siebie uczniów realizujących obowiązek szkolny poza szkołą (edukacja domowa). Do naszej szkoły zapisujemy dzieci od zerówki do ósmej klasy. Rodzice dzieci uczących się w domu odpowiadają za realizację podstawy programowej, która obowiązuje ucznia w danej klasie. W tej sprawie mogą liczyć na wsparcie szkoły. W pierwszych tygodniach roku szkolnego otrzymują listę przedmiotów obowiązkowych dla danej klasy oraz zestawy zagadnień z poszczególnych przedmiotów. Jeśli tego potrzebują, mogą spotkać się z nauczycielem na konsultację.


Egzaminy staramy się przeprowadzać w dobrej atmosferze. Zgodnie z przepisami mają formę pisemną i ustną. Ich celem, oprócz wystawienia dziecku oceny na świadectwo, jest określenie, jakiego wsparcia potrzebuje uczeń z danego przedmiotu i w jakim punkcie swojej drogi edukacyjnej się znajduje. Dzieci wczesnoszkolne obowiązuje jeden ogólny egzamin oraz egzamin z języka angielskiego, z obu wystawiamy ocenę opisową.


Z każdą rodziną indywidualnie ustalamy warunki współpracy, dlatego osoby zainteresowane zapisaniem dziecka do naszej szkoły w trybie edukacji domowej prosimy o kontakt mailowy na adres: mikroszkola.ed@gmail.com.

Edukacja domowa: Informacje
bottom of page